საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები!
მასწავლებლები
ანა კურტანიძე

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

ანი მელიქიძე

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

ელენე ბენაშვილი

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

თამარ მელითაური

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

თეა ესაკია

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

თეონა არქანია

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

ინგა ყაველაშვილი

ცეკვის მასწავლებელი

ნანა ნოზაძე

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

ნინო იოსებაშვილი

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

ნინო ღონიაშვილი

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

სოფო ირემაშვილი

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი