საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები!
დირექცია და თანამშრომლები
გიორგი ნოზაძე

დირექტორი

მაია ბაქრაძე

სასწავლო პროცესის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

ნელი დოლიძე

იურისტი

მარიამ ბასოშვილი

ფსიქოლოგი