საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები!
დირექცია და თანამშრომლები
ნელი დოლიძე

იურისტი

თამარ ჯაფარიძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

მარიამ ბასოშვილი

ფსიქოლოგი

ზაზა მებონია

დაცვის სამსახურის უფროსი

შალვა ბალაშვილი

ტექნიკური მენეჯერი

ლანა გაბრიჩიძე

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის აღმზრდელი

ქეთევან ცინცაძე

ბიბლიოთეკარი

თინათინ ტუხაშვილი

საქმეთა მმართველი

ბონდო გელაშვილი

IT მენეჯერი

თამარ გეგიაძე

ექიმი